XIII FIRA DEL MÓN GEGANTER

TORDERA

4 i 5 d’abril de 2.020

FORMULARI INSCRIPCIÓ ÀPATS I ALLOTJAMENT

Contacte

Noms i cognoms o nom de la colla gegantera:
Correu electrònic:

Àpats

Sopar dissabte (Opció A) - 5€:No
Entrepà de botifarra, beguda (aigua, refresc o cervesa)
Número:
Sopar dissabte (Opció B) - 5€:No
Hamburguesa vegana, beguda (aigua, refresc o cervesa)
Número:
Esmorzar diumenge (Opció A) - 5€:No
Entrepà de botifarra, beguda (aigua, refresc o cervesa)
Número:
Esmorzar diumenge (Opció B) - 4€:No
Croissant, xocolata desfeta
Número:
Esmorzar diumenge (Opció C vegana) - 4€:No
Croissant, xocolata desfeta
Número:
Observacions:

A

Allotjament gratuït

Institut Lluís Companys:No
Nombre de persones:

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES: Responsable Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya Finalitat Tractarem les seves dades per donar resposta a possibles consultes i atendre sol•licituds d’informació relacionada amb les nostres activitats Drets dels titulars D’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, i d’oposició al tractament, dirigint-se al registre d’entrada a agrupacio@gegants.cat Per saber més sobre la nostra política de privacitat: http://firamongeganter.cat/politica-de-privacitat/

En el següent compte bancari ES69 2038 6880 5260 0000 4657 haureu de fer l’ingrés de l’import
total dels àpats especificant el nom o colla que realitza el pagament.

Els tiquets s’hauran de recollir a l’estand de la Colla Gegantera de Tordera, a l’espai firal.

Termini inscripció àpats: 22 de MARÇ

De conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en relació al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, l’informem que les dades personals consignades en aquest document són incorporades als registres d’activitat de tractament de a LA FEDERACIÓ AGRUPACIÓ DE COLLES DE GEGANTERS DE CATALUNYA (L’AGRUPACIÓ) amb la finalitat de gestionar els serveis que ofereix aquesta entitat.

El sotasignant autoritza de forma expressa el tractament d’aquestes dades, així com futures dades que pugui facilitar-nos per a la correcta prestació del servei, incloses les dades especialment sensibles. L’AGRUPACIÓ es compromet a tractar aquestes dades amb la màxima reserva i confidencialitat, de manera lícita, lleial, transparent i adequada.

Així mateix, el sotasignant autoritza a que les dades puguin ser conservades per gestionar adequadament els encàrrecs que pugui realitzar-nos.

Les dades es conservaran mentre existeixi un interès mutu basat en el tractament citat anteriorment, i no seran comunicades a tercers a excepció que existeixi una obligació legal.

Per exercitar els drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, portabilitat, limitació al tractament i dret a no ser objecte de decisions individualitzades que contempla la normativa aplicable, pot dirigir-se mitjançant comunicació escrita a L’AGRUPACIÓ, carrer Anselm Clavé núm. 3 de Sant Feliu de Llobregat, Ref. Protecció de dades, o bé per correu electrònic a agrupacio@gegants.cat.

En el cas que consideri que el tractament no s’ajusti a al marc legal actualment vigent, podrà presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent (Agència Espanyola de Protecció de Dades), a través de la seva pàgina web: www.aepd.es.