XII FIRA DEL MÓN GEGANTER

CASTELLTERÇOL

27 i 28 d’abril de 2.019

Resposta pregunta anterior

El meu nom és HIVERN i sóc un dels capgrossos de l’Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya (ACGC).

Pregunta

Pregunta 2 A

Mireu la fotografia, són els nans de Castellterçol coneguts al món geganter per portar barrets amb plomes i plomalls a les mans per espantar a petits i gegants…

Hi ha molta incertesa respecte als seus noms i a mi recordar-los em costa…

Qui em pot ajudar a trobar aquesta resposta?

Pregunta 2 B

Sembla que amb el fred se’m congelen les idees i ara també voldria saber per què fan aquestes cares tan curioses.

Aquell que m’ajudi a esbrinar perquè fan aquestes cares tan rares no s’hauria d’esverar… li haurien de donar una medalla!

Aquest joc té dos nivells diferents en funció de l’edat. Només s’ha de respondre el nivell corresponent.

  • A. Infants des de 3 fins a 7 anys (P3-2n Educació Primària)
  • B. Infants a partir de 8 fins (3r Educació Primària)

Dades de contacte

Nom
Ets membre d'una colla gegantera? No
Si és el cas, indica el nom de la Colla Gegantera
Edat
Població
Correu electrònic

Resposta

Noms dels nans de Castellterçol
Per què tenen aquestes cares? (contestar només si tens 8 o més anys):

Si teniu dubtes podeu escriure a: info@firamongeganter.cat

De conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en relació al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, l’informem que les dades personals consignades en aquest document són incorporades als registres d’activitat de tractament de a LA FEDERACIÓ AGRUPACIÓ DE COLLES DE GEGANTERS DE CATALUNYA (L’AGRUPACIÓ) amb la finalitat de gestionar els serveis que ofereix aquesta entitat.

El sotasignant autoritza de forma expressa el tractament d’aquestes dades, així com futures dades que pugui facilitar-nos per a la correcta prestació del servei, incloses les dades especialment sensibles. L’AGRUPACIÓ es compromet a tractar aquestes dades amb la màxima reserva i confidencialitat, de manera lícita, lleial, transparent i adequada.

Així mateix, el sotasignant autoritza a que les dades puguin ser conservades per gestionar adequadament els encàrrecs que pugui realitzar-nos.

Les dades es conservaran mentre existeixi un interès mutu basat en el tractament citat anteriorment, i no seran comunicades a tercers a excepció que existeixi una obligació legal.

Per exercitar els drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, portabilitat, limitació al tractament i dret a no ser objecte de decisions individualitzades que contempla la normativa aplicable, pot dirigir-se mitjançant comunicació escrita a L’AGRUPACIÓ, carrer Anselm Clavé núm. 3 de Sant Feliu de Llobregat, Ref. Protecció de dades, o bé per correu electrònic a agrupacio@gegants.cat.

En el cas que consideri que el tractament no s’ajusti a al marc legal actualment vigent, podrà presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent (Agència Espanyola de Protecció de Dades), a través de la seva pàgina web: www.aepd.es.