XIV FIRA DEL MÓN GEGANTER

TORDERA

9 i 10 d’abril de 2.022

BASES EXPOSITORS

 • Organitzador

  L’organització de la Fira del Món Geganter (en endavant, la Fira als efectes del present document) és a càrrec de l’Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya, la Colla de Geganters i Grallers de Tordera i l’Ajuntament de Tordera. Les seves tasques són dissenyar i gestionar tota l’activitat firal, vetllar-hi pel bon funcionament, fer-se càrrec de totes les qüestions referents a l’organització, etc.

 • Objectius

  La Fira del Món Geganter pretén dinamitzar, impulsar i promocionar tot tipus de serveis i productes que tinguin relació amb el món geganter i la cultura popular i tradicional catalana.

 • Situació
  Parc Prudenci Bertrana.
  Coordenades GPS: Latitud 41°42’15.6″N, Longitud 2°43’05.0″E.
  El parc Prudenci Bertrana és un espai obert i ampli, de sauló.

 • Calendari i horari

  • La Fira del Món Geganter tindrà lloc els propers 9 i 10 d’abril de 2022.
  • L’horari d’obertura al públic de la fira és:
   • Dissabte 9, de 10.00 a 14.00 i de 16.00 a 21.00 hores
   • Diumenge 10, de 10.00 a 14.00 i de 16.00 a 21.00 hores
 • Requisits de participació

  Poden participar en la fira tots els artesans, empreses i entitats que ho desitgin i aportin la documentació sol·licitada. Tanmateix es valorarà que el producte o servei exposat tingui relació directa amb la temàtica del món geganter i la cultura popular i tradicional catalana.

  Tots els expositors hauran de complir amb les regulacions que s’apliquin a la seva activitat i/o producte.

 • Procés de sol·licitud

  La sol·licitud d’inscripció es realitzarà mitjançant el formulari de la pàgina web www.firamongeganter.cat, en l’apartat de formularis d’inscripció.

  Cal estar registrat al web per poder accedir al formulari d’inscripció com expositors, per tal de poder optar a un estand.

  El termini màxim de presentació de les sol·licituds és el 18 de març de 2022.

  La documentació requerida per a la presentació de la sol·licitud és la següent:

  • Complimentar degudament el formulari d’inscripció
  • Còpia del DNI del sol·licitant i del representant, si s’escau
  • Una fotografia de la parada i del producte a exposar
  • Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil
  • Comprovant d’afiliació a la Seguretat Social o rebut d’autònoms
 • Fiança

  Després de rebre la confirmació sobre la participació a la Fira, caldrà dipositar una fiança de 100,00 € que seran retornats el darrer dia, en acabar la Fira, a aquells estands que compleixin les bases establertes. La informació del pagament la trobareu en el formulari d’inscripció.

 • Què inclou?

  • Stand de 3×3 metres
  • Connexió de corrent de 220v (caldrà indicar si l’expositor en necessita)
  • 1 taula i 2 cadires
  • Servei de vigilància nocturna
 • Muntatge i desmuntatge

  Els expositors podran realitzar el muntatge el divendres 08 d’abril de 09.00 a 21.00 hores i el dissabte 09 d’abril de 07.00 a 09.30 hores.

  Els expositors podran realitzar el desmuntatge a partir de les 21.00 hores del 10 d’abril.

  Es prega als expositors que respectin els horaris de muntatge i desmuntatge. Queda totalment prohibit accedir al recinte firal fora dels horaris de muntatge i desmuntatge establerts en aquesta normativa.

 • Normes bàsiques de participació

   1. Es considerarà formalitzada la inscripció una vegada l’Agrupació de Colles de Geganters rebi el formulari d’inscripció i la documentació requerida correctament i aquests, confirmin la recepció.
   2. L’expositor inscrit a la fira que renunciï a participar-hi, hi haurà de de comunicar com a mínim amb 10 dies d’antelació per tenir dret a l’abstenció del pagament de la fiança.
   3. En cas que finalment un expositor no pugui participar per donar positiu en COVID-19 o ser contacte estret, caldrà presentar el justificant corresponent a l’organització per tenir dret al retorn de la fiança.
   4. La participació en aquesta fira pressuposa l’acceptació d’aquestes bases. L’organització es reserva el dret de modificar o complementar aquesta normativa per al bon funcionament de la fira.
   5. L’expositor que s’inscrigui, es compromet a exposar tots els dies de la fira en l’horari esmentat.
   6. L’exposició es limita a l’interior dels estands. Si es requereixen altres zones o espais, s’haurà de comunicar prèviament i, si s’escau, el responsable serà qui ho autoritzi.
   7. Resta prohibit clavar claus, pintar i qualsevol manipulació que pugui alterar l’estat original en què va ser lliurat el material (estands, taules, etc.).
   8. Es prohibeix la cessió o el subarredament d’espais o d’estands. 
   9. Els expositors seran els responsables de llençar la seva brossa als contenidors habilitats amb aquest efecte i hauran de separar correctament les diferents fraccions. 
   10. L’expositor també haurà de preveure els allargadors elèctrics que consideri necessaris per connectar-hi els aparells que cregui oportuns. En aquest sentit, es recomana efusivament fer un ús responsable de la potència elèctrica subministrada. L’ús indegut, la sobrecàrrega de la línia i els aparells en mal estat poden desencadenar talls en el subministrament.
   11. Cada expositor serà responsable de mantenir les normatives de seguretat i sanitàries oportunes.
 • Vigilància

  La fira disposarà d’un servei de vigilància en els moments en que l’espai firal roman tancat.

  L’organització declina tota responsabilitat pel dany que puguin patir les instal·lacions, maquinària i material per qualsevol classe de sinistre o interrupció del corrent elèctric, abans, durant o després de la fira, i pels robatoris que puguin patir les instal·lacions i les mercaderies exposades.

  Els expositors hauran de tenir cura dels seus estands durant les hores de visita del públic i estan obligats a assegurar els articles exposats contra incendi, robatori, espoliació, furt i responsabilitat i civil, amb la seva companyia d’assegurances.

  L’organització resta eximida de qualsevol risc que puguin córrer les persones dependents dels expositors, així com de les seves instal·lacions i mercaderies exposades en el recinte firal.

Contacte i informació: expositors@firamongeganter.cat