XVI FIRA DEL MÓN GEGANTER

BALSARENY

14, 15 i 16 de juny de 2.024

BASES EXPOSITORS

 • Organitzador

  L’organització de la Fira del Món Geganter (en endavant, la Fira als efectes del present document) és a càrrec de l’Agrupació de Colles Geganteres de Catalunya, la Colla de Geganters, Grallers i Tabalers de Balsareny – Els K + Sonen i l’Ajuntament de Balsareny. Les seves tasques són dissenyar i gestionar tota l’activitat firal, vetllar-hi pel bon funcionament, fer-se càrrec de totes les qüestions referents a l’organització, etc.

 • Objectius

  La Fira del Món Geganter pretén dinamitzar, impulsar i promocionar tot tipus de serveis i productes que tinguin relació amb el món geganter i la cultura popular i tradicional catalana.

 • Situació
  Plaça de la Mel.
  Carrer de Ponent, 7, 08660 Balsareny.
  La plaça de la Mel és un espai obert i ampli, que se sitúa just al davant de la Sala Sindicat de Balsareny (teatre).
 • Calendari i horari

  • La Fira del Món Geganter tindrà lloc els propers 14, 15 i 16 de juny de 2024.
  • L’horari d’obertura al públic de la fira és:
   • Dissabte 15, de 10.00 a 14.00 i de 16.30 a 20.00 hores
   • Diumenge 16, de 10.00 a 14.00 hores
 • Requisits de participació

  Poden participar en la fira tots els artesans, empreses i entitats que ho desitgin i aportin la documentació sol·licitada. Tanmateix es valorarà que el producte o servei exposat tingui relació directa amb la temàtica del món geganter i la cultura popular i tradicional catalana.

  Tots els expositors hauran de complir amb les regulacions que s’apliquin a la seva activitat i/o producte.

 • Procés de sol·licitud

  La sol·licitud d’inscripció es realitzarà mitjançant el formulari de la pàgina web www.firamongeganter.cat, en l’apartat de formularis d’inscripció. Disponible a partir del dia 1 de març.

  Cal estar registrat al web per poder accedir al formulari d’inscripció com expositors, per tal de poder optar a un estand.

  El termini màxim de presentació de les sol·licituds és el 10 de maig de 2024.

  La documentació requerida per a la presentació de la sol·licitud és la següent:

  • Complimentar degudament el formulari d’inscripció
  • Còpia del DNI del sol·licitant i del representant, si s’escau
  • Una fotografia de la parada i del producte a exposar
  • Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil
  • Comprovant d’afiliació a la Seguretat Social o rebut d’autònoms
 • Fiança

  Després de rebre la confirmació sobre la participació a la Fira, caldrà dipositar una fiança de 100,00 € que seran retornats el darrer dia, en acabar la Fira, a aquells estands que compleixin les bases establertes. La informació del pagament la trobareu en el formulari d’inscripció.

  La fiança s’ha d’ingressar a l’Agrupació de Colles Geganteres de Catalunya, al compte ES19 3140 0001 9400 1499 8400, indicant en el concepte “FIRA” i el NIF de l’expositor.

 • Què inclou?

  • Espai de 3×3 metres
  • Connexió de corrent (caldrà indicar si l’expositor en necessita)
  • 1 taula i 2 cadires
  • Servei de vigilància nocturna
 • Muntatge i desmuntatge

  Els expositors podran realitzar el muntatge el el dissabte 15 de juny de 07.00 a 09.30 hores..

  Els expositors podran realitzar el desmuntatge a partir de les 14.00 hores del diumenge 16 de juny.

  Es prega als expositors que respectin els horaris de muntatge i desmuntatge. Queda totalment prohibit accedir al recinte firal fora dels horaris de muntatge i desmuntatge establerts en aquesta normativa.

 • Normes bàsiques de participació

   1. Es considerarà formalitzada la inscripció una vegada l’Agrupació de Colles de Geganters rebi el formulari d’inscripció i la documentació requerida correctament i aquests, confirmin la recepció.
   2. L’expositor inscrit a la fira que renunciï a participar-hi, hi haurà de de comunicar com a mínim amb 10 dies d’antelació per tenir dret a l’abstenció del pagament de la fiança.
   3. La participació en aquesta fira pressuposa l’acceptació d’aquestes bases. L’organització es reserva el dret de modificar o complementar aquesta normativa per al bon funcionament de la fira.
   4. L’expositor que s’inscrigui, es compromet a exposar tots els dies de la fira en l’horari esmentat.
   5. L’exposició es limita a l’interior dels estands. Si es requereixen altres zones o espais, s’haurà de comunicar prèviament i, si s’escau, el responsable serà qui ho autoritzi.
   6. Resta prohibit clavar claus, pintar i qualsevol manipulació que pugui alterar l’estat original en què va ser lliurat el material (estands, taules, etc.).
   7. Es prohibeix la cessió o el subarredament d’espais o d’estands. 
   8. Els expositors seran els responsables de llençar la seva brossa als contenidors habilitats amb aquest efecte i hauran de separar correctament les diferents fraccions. 
   9. L’expositor també haurà de preveure els allargadors elèctrics que consideri necessaris per connectar-hi els aparells que cregui oportuns. En aquest sentit, es recomana efusivament fer un ús responsable de la potència elèctrica subministrada. L’ús indegut, la sobrecàrrega de la línia i els aparells en mal estat poden desencadenar talls en el subministrament.
   10. Cada expositor serà responsable de mantenir les normatives de seguretat i sanitàries oportunes.
 • Vigilància

  La fira disposarà d’un servei de vigilància en els moments en que l’espai firal roman tancat.

  L’organització declina tota responsabilitat pel dany que puguin patir les instal·lacions, maquinària i material per qualsevol classe de sinistre o interrupció del corrent elèctric, abans, durant o després de la fira, i pels robatoris que puguin patir les instal·lacions i les mercaderies exposades.

  Els expositors hauran de tenir cura dels seus estands durant les hores de visita del públic i estan obligats a assegurar els articles exposats contra incendi, robatori, espoliació, furt i responsabilitat i civil, amb la seva companyia d’assegurances.

  L’organització resta eximida de qualsevol risc que puguin córrer les persones dependents dels expositors, així com de les seves instal·lacions i mercaderies exposades en el recinte firal.

Contacte i informació: expositors@firamongeganter.cat