XII FIRA DEL MÓN GEGANTER

CASTELLTERÇOL

27 i 28 d’abril de 2.019

Pregunta

Pregunta 6-a

L’Estiu ha arribat i va arrufant el nas… No sentiu olor a colònia? Quina flaire que fa!

Sembla que la Griselda porta quelcom a la mà, un recipient tot estrany…

Què deu simbolitzar?

Pregunta 6-b

I quan a Castellterçol acaba la festa major ja s’apropa el moment de tornar a l’escola i apareix una capgròs tota vestida amb colors ben característics: marrons, verds, taronges…que a tots ens recorden als boscos, especialment als de Castellterçol i al soroll de trepitjar les fulles de terra…

Qui deu ser?

I finalment els capgrossos de l’Agrupació es trobaran a la plaça, els hem fet anar de CAP però molt bé s’ho han passat!

Els capgrossos us esperen a tots vosaltres a la Fira amb moltes sorpreses!

Pregunta 6-c

I ara per acabar un codi han de desxifrar i a la Fira del Món Geganter us donarem el resultat el proper 27 i 28 d’abril!

“Suma les quatre xifres del codi postal de Castellterçol,
Suma els dos últims números del telèfon de l’ajuntament del poble i resta el resultat a l’anterior xifra.
Multiplica per 2 el resultat.
Suma el número total de Capgrossos que han sortit en el joc…
I finalment, resta la quantitat de lletres que té el nom més curt dels capgrossos de Castellterçol. Bona sort!”

Dades de contacte

Nom
Ets membre d'una colla gegantera? No
Si és el cas, indica el nom de la Colla Gegantera
Edat
Població
Correu electrònic
Vindràs a veure’ns i jugar al nostre joc a la Fira? NoNo ho sabem

Resposta

Nom del recipient de la Griselda (contestar només si tens 8 o més anys):
Nom del capgròs
Resultat del càlcul (contestar només si tens 8 o més anys):

Si teniu dubtes podeu escriure a: info@firamongeganter.cat

De conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en relació al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, l’informem que les dades personals consignades en aquest document són incorporades als registres d’activitat de tractament de a LA FEDERACIÓ AGRUPACIÓ DE COLLES DE GEGANTERS DE CATALUNYA (L’AGRUPACIÓ) amb la finalitat de gestionar els serveis que ofereix aquesta entitat.

El sotasignant autoritza de forma expressa el tractament d’aquestes dades, així com futures dades que pugui facilitar-nos per a la correcta prestació del servei, incloses les dades especialment sensibles. L’AGRUPACIÓ es compromet a tractar aquestes dades amb la màxima reserva i confidencialitat, de manera lícita, lleial, transparent i adequada.

Així mateix, el sotasignant autoritza a que les dades puguin ser conservades per gestionar adequadament els encàrrecs que pugui realitzar-nos.

Les dades es conservaran mentre existeixi un interès mutu basat en el tractament citat anteriorment, i no seran comunicades a tercers a excepció que existeixi una obligació legal.

Per exercitar els drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, portabilitat, limitació al tractament i dret a no ser objecte de decisions individualitzades que contempla la normativa aplicable, pot dirigir-se mitjançant comunicació escrita a L’AGRUPACIÓ, carrer Anselm Clavé núm. 3 de Sant Feliu de Llobregat, Ref. Protecció de dades, o bé per correu electrònic a agrupacio@gegants.cat.

En el cas que consideri que el tractament no s’ajusti a al marc legal actualment vigent, podrà presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent (Agència Espanyola de Protecció de Dades), a través de la seva pàgina web: www.aepd.es.