XV FIRA DEL MÓN GEGANTER

LA RÀPITA

15 a 17 de setembre de 2.023

BASES CONCURS INSTAGRAM: El Fet de la Fira

 • Temàtica

  • El concurs fotogràfic estableix una categoria general, la Fira del Món Geganter en totes les seves vessants. Les imatges hauran de mostrar qualsevol acte, taller, activitat, vivència o realitat de la Fira del Món Geganter.
 • Requisits

  • Les fotografies han de ser preses a la Ràpita en el marc de la XV Fira del Món Geganter, durant el 15, 16 i 17 de setembre 2023.
  • Per participar és necessari compartir una imatge a través d’Instagram amb el hashtag #firamongeganter2023.
  • Ser seguidor del compte d’Instagram @geganterscat i @esbartdansairerapitenc.
  • Disposar de perfil personal a la xarxa social Instagram en obert perquè el jurat pugui veure les imatges.
  • El número d’imatges que es poden enviar per persona és il·limitat.
  • Les fotografies que no compleixin les bases establertes, o que tot complint puguin vulnerar drets personals, resultin ofensives o discriminatòries seran desqualificades. L’organització, a més, es reserva el dret de denunciar-la i demanar l’eliminació de la fotografia.
  • La imatge ha de comptar amb l’autorització de les persones que hi puguin aparèixer. Si apareixen menors d’edat a les imatges, els concursants hauran de tenir el consentiment dels tutors legals per publicar-les. L’organització, en cap cas, no es fa responsable de les reclamacions presentades per terceres persones que hagin pogut veure lesionats els seus drets, ni les conseqüències que se’n puguin derivar d’aquest fet.
 • Calendari del concurs

  • El període per participar en el concurs comença el 15 de setembre 2023 i finalitza el 17 de setembre a les 12.00h
 • Premis

  • Les fotografies guanyadores gaudiran de descomptes de 25€ per a utilitzar-los en els expositors situats a l’espai firal. El descompte no podrà ser utilitzat a l’estand de la Federació Agrupació de Colles Geganteres de Catalunya. S’escolliran un total de 4 fotografies guanyadores.
  • Els premis s’hauran de recollir a l’estand de la Federació Agrupació de Colles Geganteres de Catalunya un cop s’hagi publicat el nom del guanyador i fins al tancament de l’espai d’expositors.
 • Jurat

  • El jurat del concurs està format per membres de la Federació Agrupació de Colles Geganteres de Catalunya i de l’Esbart Dansaire Rapitenc.
  • El veredicte del jurat es farà públic per les xarxes socials de la Federació Agrupació de Colles Geganteres de Catalunya.
  • Els dos guanyadors de les imatges presentades dissabte fins a les 16.00h es comunicaran dissabte 16 de setembre a les 17.00h. Els dos guanyadors de les imatges presentades fins diumenge a les 12.00h s’anunciarà a partir de les 13.00h del diumenge 17 de setembre.
 • Ús de les imatges

  • L’acceptació del premi comporta una cessió gratuïta dels drets d’explotació de les imatges i, en concret, el dret a reproduir-les, distribuir-les i fer comunicació pública a través de qualsevol mitjà de difusió i suport existent, inclosos, entre altres, materials gràfics, audiovisuals, mitjans publicitaris, Internet i xarxes socials per a usos no comercials. En tots els casos, es farà constar el nom de l’autor de la fotografia.
 • Acceptació de les bases

  • La Federació Agrupació de Colles Geganteres de Catalunya es reserva el dret d’introduir canvis en la mecànica o funcionament d’aquest concurs en qualsevol moment, sense que això pugui derivar-se’n cap responsabilitat. No obstant això, aquests canvis es comunicaran degudament.
  • L’organització no es fa responsable de la impossibilitat de registrar i enviar notificació als guanyadors derivada de problemes tècnics.
  • La participació al concurs implica l’acceptació íntegra de les bases legals del concurs. L’organització es reserva el dret de donar de baixa la participació del concurs a aquells participants que no respectin les bases.
  • La participació en el concurs implica també l’acceptació de les condicions d’Instagram, que poden consultar-se a http://instagram.com/legal/terms
De conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en relació al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, l’informem que les dades personals consignades en aquest document són incorporades als registres d’activitat de tractament de a LA FEDERACIÓ AGRUPACIÓ DE COLLES GEGANTERES DE CATALUNYA (L’AGRUPACIÓ) amb la finalitat de tenir el contacte dels participants per al concurs El Fet de la Fira.
Els participants autoritzen de forma expressa el tractament d’aquestes dades, així com futures dades que pugui facilitar-nos per a la correcta prestació del servei. L’AGRUPACIÓ es compromet a tractar aquestes dades amb la màxima reserva i confidencialitat, de manera lícita, lleial, transparent i adequada.
Les dades es conservaran fins a finalitzar el concurs i no seran comunicades a tercers a excepció que existeixi una obligació legal.
Per exercitar els drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, portabilitat, limitació al tractament i dret a no ser objecte de decisions individualitzades que contempla la normativa aplicable, pot dirigir-se mitjançant comunicació escrita a L’AGRUPACIÓ, carrer Anselm Clavé núm. 3 de Sant Feliu de Llobregat, Ref. Protecció de dades, o bé per correu electrònic a agrupacio@gegants.cat.
En el cas que consideri que el tractament no s’ajusti a al marc legal actualment vigent, podrà presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent (Agència Espanyola de Protecció de Dades), a través de la seva pàgina web: www.aepd.es.