XVI FIRA DEL MÓN GEGANTER

BALSARENY

14, 15 i 16 de juny de 2.024

BASES EXPOSITORS

FORMULARI INSCRIPCIÓ EXPOSITORS

  Dades de l'expositor

  Nom fiscal
  Nom comercial
  NIF
  Adreça Fiscal
  CP
  Comarca
  Tipus de Material exposat
  Necessiteu presa de corrent? No

  Dades de contacte

  Persona de contacte
  E-mail
  Telèfon 1
  Telèfon 2
  Web
  Altres: facebook, twitter, instagram…

  Dades bancàries

  IBAN (per retornar la fiança de l’estand)

  Transport

  CamióRemolcTurisme

  Descomptes

  Descomptes especials o ofertes per membres de colles geganteres durant la Fira. Si es realitza algun descompte s’anunciarà a la pàgina web de la Fira

  Documentació

  Còpia del DNI del sol·licitant i del representant, si s’escau:
  (màxim 2 MB)
  fotografia de la parada i del producte a exposar:
  (màxim 4 MB)
  Afiliació a la Seguretat Social o rebut d’autònoms:
  (màxim 2 MB)

  Observacions:

  Normativa

  Acceptació normativa bases i declaració responsable COVID-19
  Declaro que compto amb assegurança de responsabilitat civil o en cas contrari, seré responsable únic en aquest aspecte
  INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES: Responsable Agrupació de Colles Geganteres de Catalunya.
  Finalitat: Tractarem les seves dades per donar resposta a possibles consultes i atendre sol·licituds d’informació relacionada amb les nostres activitats. Drets dels titulars D’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, i d’oposició al tractament, dirigint-se al registre d’entrada a agrupacio@gegants.cat Per saber més sobre la nostra política de privacitat: http://firamongeganter.cat/politica-de-privacitat/

  Emplenant aquest formulari consentiu que es desi i gestioni la vostra informació en aquest lloc web.

  La Federació Agrupació de Colles Geganteres de Catalunya no es fa responsable de qualsevol dany, pèrdua o robatori del material dels diferents expositors.

  De conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en relació al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, l’informem que les dades personals consignades en aquest document són incorporades als registres d’activitat de tractament de a LA FEDERACIÓ AGRUPACIÓ DE COLLES DE GEGANTERS DE CATALUNYA (L’AGRUPACIÓ) amb la finalitat de gestionar els serveis que ofereix aquesta entitat.

  El sotasignant autoritza de forma expressa el tractament d’aquestes dades, així com futures dades que pugui facilitar-nos per a la correcta prestació del servei, incloses les dades especialment sensibles. L’AGRUPACIÓ es compromet a tractar aquestes dades amb la màxima reserva i confidencialitat, de manera lícita, lleial, transparent i adequada.

  Així mateix, el sotasignant autoritza a que les dades puguin ser conservades per gestionar adequadament els encàrrecs que pugui realitzar-nos.

  Les dades es conservaran mentre existeixi un interès mutu basat en el tractament citat anteriorment, i no seran comunicades a tercers a excepció que existeixi una obligació legal.

  Per exercitar els drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, portabilitat, limitació al tractament i dret a no ser objecte de decisions individualitzades que contempla la normativa aplicable, pot dirigir-se mitjançant comunicació escrita a L’AGRUPACIÓ, carrer Anselm Clavé núm. 3 de Sant Feliu de Llobregat, Ref. Protecció de dades, o bé per correu electrònic a agrupacio@gegants.cat.

  En el cas que consideri que el tractament no s’ajusti a al marc legal actualment vigent, podrà presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent (Agència Espanyola de Protecció de Dades), a través de la seva pàgina web: www.aepd.es.