Des de l’ACGC s’ha organitzat per primera vegada, un joc per a tots els infants de les colles
geganteres entre 3-12 anys. Aquest joc consisteix en la superació d’uns reptes relacionats amb
el món geganter.

L’eix d’aquest joc gira al voltant d’un secret de l’Alegria que voldrà revelar el dia de la Fira però
abans serà necessari superar unes proves per demostrar ser bons geganters i geganteres. Tots
els infants que demostrin ser uns bons coneixedors dels món geganter, rebran un premi
exclusiu. Les proves es publicaran periòdicament i s’hauran de resoldre a la pàgina web de la
Fira del Món Geganter, a l’apartat: Repte de l’Alegria, https://firamongeganter.cat/repte-de-lalegria. Per estar informats de la data de publicació dels reptes, us podeu registrar a la pàgina
web de la Fira.

Aquesta setmana s’ha publicat el segon repte, tots els infants que es vulguin incorporar al joc
només han de respondre els reptes anteriors quan vulguin ja que estaran sempre oberts.
Animem a tots els infants a participar al Repte de l’Alegria (amb l’ajuda dels pares i mares) i a
fer-ne difusió d’aquesta iniciativa que desitgem que tingui participació arreu del territori!